Szakirodalmi áttekintés

avagy

felhasznált művek jegyzéke / nem teljes, átdolgozás alatt

Almodóvar, Pedro: Írások, beszélgetések. Szerk.: Strauss, Frédéric. Osiris Kiadó, 2005.
Antalóczy Tímea: A szappanoperák genezise és analízise. Médiakutató, 2001. nyár
Ardai Zoltán: Felismerni Doinelt. Filmvilág 2004/12
Arisztotelész: Poétika. Magyar Helikon, Budapest, 1963.
Bajomi-Lázár Péter: Manipulál-e a média? Médiakutató, 2006. nyár
Barbier, Frédéric, Bertho Lavenir, Catherine: A média története. Osiris Kiadó, Budapest, 2004.
Bazin, André: Mi a film? Osiris Kiadó, Budapest, 1995.
Bikácsy Gergely: Bolond Pierrot moziba megy. Budapest, Héttorony Kiadó. 1998.
Bikácsy Gergely: Buñuel napló. Osiris Kiadó, Budapest, 1997.
Bikácsy Gergely: Nevető viaszarcok. Rossz nevelés. Filmvilág 2004/09
Bikácsy Gergely: Truffaut titkai. Filmvilág, 1985/01.
Bíró Yvette: A hetedik művészet. Osiris Kiadó, Budapest, 1998.
Bíró Yvette: Profán mitológia. Osiris Kiadó, Budapest, 1999.
Bíró Yvette: A rendetlenség rendje. Cserépfalvi Kiadó, Budapest, 1996.
Bordwell, David: Elbeszélés a játékfilmben. Magyar Filmintézet, Budapest, 1996.
Bordwell, David – Thomson, Kristin: A film története. Palatinus Kiadó, 2007.
Buñuel, Luis: Az utolsó leheletem. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2006.
Oxford filmenciklopédia. Glória Kiadó, Budapest, 1998.
Casetti, Francesco: Filmelméletek 1945-1990. Osiris Kiadó, Budapest, 1998.
Császi Lajos: A média rítusai. www.csaszilajos.hu/Site/A_media_ritusai.html
Császi Lajos: A valóságtelevíziózás társadalmi szerepe a késő modernitásban. Médiakutató, 2009. nyár
Császi Lajos: Tévéerőszak és morális pánik. Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2003.
Chandler, Charlotte: Ez csak egy film… Hitchcock életrajza. Jokerex Kiadó, Budapest, 2005.
Charles, Chaplin: Életem. Európa Kiadó, Budapest, 2008.
Eisenstein, Sz. M.: A filmrendezés művészete. A filmszerűség elve és a képírásjel. Gondolat Kiadó, Budapest, 1963.
Dániel Ferenc: Megszállott az utolsó centig. Griffith. Filmvilág 1985. március
Forgách András: Kubrick karácsonya. Filmvilág, 1999/11
Gaál István: Griffith lázas türelmetlensége. Filmvilág, 1985/06
Gayer Zoltán: Szappanoperák. Médiakutató, 2000. ősz
Géczi Zoltán: Szemedben a világ. Filmvilág, 2003/03
Gregor, Ulrich – Patalas, Enno: A film világtörténete. Gondolat Kiadó, Budapest, 1966.
Hlavaty Tamás: Szerzőiség a klipművészetben 1. www.filmtett.ro/cikk/1291/szerzoiseg-a-klipmuveszetben-1
Hirsch Tibor: A szószátyárság dicsérete. Beszélj hozzá! Filmvilág, Budapest, 2002/12
Hevesy Iván: A némafilm egyetemes története. Magyar Filmintézet, Budapest, 1993.
Kerekes Anna: Eredetik, másolatok, és eredeti másolatok. In Muszter, 2003. október
Kezich, Tullio: Federico Fellini élete és filmje. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2006.
Király Jenő: Mágikus mozi. Korona Kiadó, Budapest, 1998.
Király Jenő: A frivol múzsa. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993.
Kiss Miklós: Irodalmi és filmes inverz elbeszélés-technika. PTE-BTK, szakdolgozat 2003.
Kolosi Péter: A kereskedelmi televíziózás Magyarországon. www.filmacademy.hu/uploads/dokumentumtar/kolosipdolgozat.pdf
Kovács András Bálint: Az erőszak léhasága. Filmvilág, 1995/04
Kovács András Bálint: A film szerint a világ. Paltinus Kiadó, Budapest, 2002.
Köves Gábor: 21 gramm. Filmvilág, 2004/06
Létay Vera: Bábeli filmzavar. Filmvilág, 2006/08
Kulesov, Lev: A filmművészet és filmrendezés. Gondolat Kiadó, Budapest, 1985.
Lotman, J. M.: Filmszemiotika és filmesztétika. Gondolat Kiadó, Budapest, 1977.
Lotman, J. M.: Szöveg-modell-típus. Gondolat Kiadó, Budapest, 1973.
Marx József: A kétdimenziós ember. Vince Kiadó, Budapest, 2003.
Nagy Zsolt (szerk.): Tarantino előtt 1. Tömegfilm a nyolcvanas években. Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2000.
O’Sullivan – Dutton – Rayner: Médiaismeret. Korona Kiadó, Budapest, 2003.
Pápai Zsolt: Korcs szerelmek. Filmvilág, 2002/03
Sárosdy Judit: A beszivárgó mágia. A mexikói filmhétről még egyszer. Filmkultúra, 2002.
Szabó Gábor: Filmes könyv. Hogyan kommunikál a film? Ab Ovo Kiadó, Budapest, 2002.
Szűts Zoltán: Az internetes kommunikáció története és elmélete. Médiakutató, 2012. tavasz.
Truffaut , Francios: Önvallomások a filmről. Szerk.: Anne Gillain. Osiris Kiadó, Budapest, 1996.
Truffaut, Francois: Hitchcock. Magyar Filmintézet – Pelikán Kiadó, Budapest, 1996.
Vágvölgyi B. András: Koreai vendetta. Oldboy. Filmvilág, 2005/02
Vágvölgyi B. András: Tarantino mozija. Jonathan Miller Kiadó, Budapest, 2004.
Vajda Judit: Kacsaszezon. Filmvilág 2005/05
Vaskó Péter: Téglák a Nagy falban. A Szigorúan piszkos ügyek trilógia. Filmvilág, 2004/10
Zalán Vince: Fejezetek a dokumentumfilm történetéből. Magyar Filmintézet, Budapest, 1983.
Zalán Vince (szerk.): Fejezetek a filmesztétikából. Múzsák Kiadó, Budapest, 1983.
Zoltán Gábor: Maszkcsók. Tágra zárt szemek. Filmvilág, 2000/10