MÉDIAISMERET TÉMAKÖRÖK

[m1] A tömegkommunikáció jelentése

A kommunikáció jellegzetességei
A tömegkommunikáció néhány jellemzője

 

[m2] A média igazán rövid története

Az írás kialakulása
A Gutenberg-galaxis
A rádió aranykora
A televízió kora
Elektronikus médiumok új generációja

[m3] A társadalmi nyilvánosság

A nyilvánosság korlátai
A nyilvánosság manipulálása

[m4] A média funkciói

Ismeretátadás
Tájékoztatás
Manipuláció, szocializáció

[m5] A média használata és befogadáselméletei

Befogadáselméletek
Cultural Studies és a részvételi kultúra elmélete

[m6] A médiaszöveg mint termék

A médiafogyasztás szintjei
A médiaszöveg értéke
A fogyasztás mérése
Az adat a legdrágább kincs

[m7] A médiaipar intézményei

A médiaszöveg mint tömegcikk
Koncentráció és globalizáció
A nem piaci alapon működő média
A sajátosan torzult magyar médiapiac

[m8] A médiaipar szabályozása

A véleménynyilvánítás szabadságának korlátai
A gyermekek védelme
A hatóság szerepe

[m9] Médiaerőszak és a szexualitás

A morális pánik jelensége

[m10] Hírműsorok

Műsortípusok a médiában
A hír
A hírérték
A hírek szerepe az internet korában
Tudósítás, riport, interjú
Szubjektív újságírói műfajok

[m11] Hír és valóság

Sztereotípiák a médiában
Az infotainment jelenség

[m12] A sorozatok

A sorozatok születése
A sorozatok tipológiája
A sorozatok aranykora

[m13] Szerialitás

[m14] Intertextualitás

Intertextualitás a filmművészetben
Intertextualitás a kortárs médiában

[m15] Showműsorok

A televíziós show-k formanyelve és alaptípusai
A műfaji keretek tágulása

[m16] A reklámok

A reklámok eredete
A hirdetések hatékonysága
A reklámok jelentősége a média világában
Morális kérdések – a reklámpiac szabályozása

[m17] Klipszerű szerkesztés

A klipművészet gyökerei
A klipek formanyelve
Az MTV jelentősége
Szerzői klipek
A popkultúra meghatározó műfaja

[m18] A közösségi média kora – a részvétel kultúrája

Az internet létrejötte
Részvétel a tartalom előállításában
Közelség és távolság a kortárs médiakörnyezetben
A médiaeszközök személyre szabhatósága

MÉDIAISMERET