FILMKULTÚRA TÉMAKÖRÖK

[f1] A képrögzítés alapjai és jellemzői

Kép és jelentés

[f2] A fotográfia feltalálása és a mozi születése

A fotográfia
A fázisfényképezés feltalálása
A mozgókép születése

[f3] A technikai kép

A fény szabályozásának jelentősége
Az objektívek fajtái

[f4] A mozgóképi látvány megszervezése

A szélesvásznú film
A kompozíció
Képmélység

[f5] A plánokról és a beállításról

A beállítás

[f6] A kameramozgások

[f7] Tónusok és színek

A fekete-fehér film jellemzői
A színes film

[f8] A montázs szerepe a mozgóképen

A montázstípusok fejlődése

[f9] Montázsfajták

Narratív (elbeszélő) montázs
Párhuzamos montázs
Asszociációs montázs
Flash-back
Belső montázs

[f10] A film hangja

A némafilm hangja
A hangosfilm megszületése
A hangos film nemzetközivé varázsolása
A hang megjelenési formái a mozgóképen
Monológ, dialógus, narráció
A filmzene

[f11] A filmes szerepjáték és a sztárok

Profi színészek és civil szereplők
A filmsztárok
Az archetípusok jelentősége a szerepjáték során
Sztárok a média világában

[f12] A mozgóképi elbeszélés sajátosságai

A fabula és a szüzsé viszonya a filmben
A klasszikus hollywoodi elbeszélésmód
A művészfilmes elbeszélés technika
A film és az idő
Változatok filmi történetmesélésre
Párhuzamos montázsra épülő elbeszélésmód
Keretes elbeszélés
Epizodikus szerkesztés
Intertextusra épített elbeszélőmód
Szürrealista narratíva

[f13] A mozgóképi alkotások rendszerezése

Megjelenési közeg szerint
Hordozóanyag szerint
Dokumentumfilmek
A játékfilmek
A kultúra és a mozgókép kapcsolata
A filmkultúra kettőssége − szerzői és tömegfilm

[f14] A filmműfaj jellegzetességei

A zsánerek evolúciója

[f15] A némafilmművészet

A filmtörténet őskora és hőskora – a filmműfajok eredete
A filmművészet első szupersztárja
Griffith, Stroheim és a stúdiórendszer aranykora
A német filmművészet az 1920-as években
Szovjet-orosz filmavantgarde
A francia némafilm az 1920-as években

[f16] Realizmusból posztmodernbe

A realizmus ködös útján
A neorealizmus és az olasz film aranykora
A szerzői film mesterei
Az új generáció élre tör
Az új hullám hatása
Az új-hollywood-i iskola

[f17] Tendenciák a kortárs filmművészetben

A realizmus két válfaja
Mágikus realizmus
Keleti mesék

[f18] A magyar film történetének vázlata

Zsánerfilmek kora
Sematizmus és megújulás
Rendszerváltás előtt és után

FILMKULTÚRA