A Kép a gépben projekt alapvető célja, hogy átfogó ismeretekhez segítse a középiskolában mozgóképkultúra és médiaismeretet tanuló fiatalokat. Mivel a tantárgy tanulására az „egyre korszerűbb” magyar közoktatás keretein belül egyre kevesebb helyen van mód és lehetőség, így az oldal iránytűként szolgálhat azok számára is, akik a média világa, vagy a filmművészet iránt érdeklődnek.

Médiaműveltséget mindenkinek!

Amikor a médiáról beszélünk, akkor tulajdonképpen az életről beszélünk, hiszen mindennapi tapasztalataink jelentős része származik a médiából. A konvergens médiakörnyezet eszközei segítenek kapcsolatot tartani közeli és távoli ismerőseinkkel. Tanítanak, szocializálnak, szórakoztatnak. Ahhoz, hogy ki tudjuk használni a felkínált lehetőségeket, és ne az eszközök, illetve a mögöttük álló intézmények és cégek használjanak ki minket, műveltebb (tudatosabb?) médiahasználóvá kell válnunk. El kell fogadnunk azt is, hogy ez a tanulási folyamat a minket körülvevő médiavilág folyamatos fejlődése miatt élethosszig tart.

Az oldal szerkezete

Az oldal tükrözi azt a kettős keretet, melyet a hazai médiaoktatás kialakított magának. A „filmes” és a „médiás” tartalmak legalább annyi ponton kapcsolódnak egymáshoz, mint ahány ponton különböznek. Másfél évtizedes médiatanári tapasztalat alapján úgy tűnik, hogy ez a modell működőképes, de szükség van a témakörök, így tehát a Kép a gépben oldal folyamatos frissítésére. A készítő szívesen fogad bármilyen segítő jellegű észrevételt, pontosítást.

Kép a gépben

Az oldalon lévő témakörök jegyzéke

MÉDIAISMERET TÉMAKÖRÖK

[m1] A tömegkommunikáció jelentése

[m2] A média igazán rövid története

[m3] A társadalmi nyilvánosság

[m4] A média funkciói

[m5] A média használata és befogadáselméletei

[m6] A médiaszöveg mint termék

[m7] A médiaipar intézményei

[m8] A médiaipar szabályozása

[m9] Médiaerőszak és a szexualitás

[m10] Hírműsorok

[m11] Hír és valóság

[m12] A sorozatok

[m13] Szerialitás

[m14] Intertextualitás

[m15] Showműsorok

[m16] A reklámok

[m17] Klipszerű szerkesztés

[m18] A közösségi média kora – a részvétel kultúrája

FILMKULTÚRA TÉMAKÖRÖK

[f1] A képrögzítés alapjai és jellemzői

[f2] A fotográfia feltalálása és a mozi születése

[f3] A technikai kép

[f4] A mozgóképi látvány megszervezése

[f5] A plánokról és a beállításról

[f6] A kameramozgások

[f7] Tónusok és színek

[f8] A montázs szerepe a mozgóképen

[f9] Montázsfajták

[f10] A film hangja

[f11] A filmes szerepjáték és a sztárok

[f12] A mozgóképi elbeszélés sajátosságai

[f13] A mozgóképi alkotások rendszerezése

[f14] A filmműfaj jellegzetességei

[f15] A némafilmművészet

[f16] Realizmusból posztmodernbe

[f17] Tendenciák a kortárs filmművészetben

[f16] A magyar film történetének vázlata

MÉDIAISMERET

FILMKULTÚRA