A Kép a gépben projekt alapvető célja, hogy átfogó ismeretekhez segítse a középiskolában mozgóképkultúra és médiaismeretet tanuló fiatalokat. Mivel a tantárgy tanulására az „egyre korszerűbb” magyar közoktatás keretein belül egyre kevesebb helyen van mód és lehetőség, így az oldal iránytűként szolgálhat azok számára is, akik a média világa, vagy a filmművészet iránt érdeklődnek.

Médiaműveltséget mindenkinek!

Amikor a médiáról beszélünk, akkor tulajdonképpen az életről beszélünk, hiszen mindennapi tapasztalataink jelentős része származik a médiából. A konvergens médiakörnyezet eszközei segítenek kapcsolatot tartani közeli és távoli ismerőseinkkel. Tanítanak, szocializálnak, szórakoztatnak. Ahhoz, hogy ki tudjuk használni a felkínált lehetőségeket, és ne az eszközök, illetve a mögöttük álló intézmények és cégek használjanak ki minket, műveltebb (tudatosabb?) médiahasználóvá kell válnunk. El kell fogadnunk azt is, hogy ez a tanulási folyamat a minket körülvevő médiavilág folyamatos fejlődése miatt élethosszig tart.

Az oldal szerkezete

Az oldal tükrözi azt a kettős keretet, melyet a hazai médiaoktatás kialakított magának. A „filmes” és a „médiás” tartalmak legalább annyi ponton kapcsolódnak egymáshoz, mint ahány ponton különböznek. Másfél évtizedes médiatanári tapasztalat alapján úgy tűnik, hogy ez a modell működőképes, de szükség van a témakörök, így tehát a Kép a gépben oldal folyamatos frissítésére. A készítő szívesen fogad bármilyen segítő jellegű észrevételt, pontosítást.

Kép a gépben

Az oldalon lévő témakörök jegyzéke

Médiaismeret témakörök

M1 Kép a gépben
[m1]

A tömegkommunikáció jelentése

M1 Kép a gépben
[m3]

A társadalmi nyilvánosság

M5 Kép a gépben
[m5]

A média használata és befogadáselméletei

M7 Kép a gépben
[m7]

A médiaipar intézményei

M9 Kép a gépben
[m9]

Médiaerőszak és szexualitás a médiában

M11 Kép a gépben
[m11]

Hír és valóság

M13 Kép a gépben
[m13]

Szerialitás

M15 Kép a gépben
[m15]

Showműsorok

M17 Kép a gépben
[m17]

Klipszerű szerkesztés

M2 Kép a gépben
[m2]

A média igazán rövid története

M4 Kép a gépben
[m4]

A média funkciói

M6 Kép a gépben
[m6]

A médiaszöveg mint termék

M8 Kép a gépben
[m8]

A médiaipar szabályozása

M10 Kép a gépben
[m10]

Hírműsorok

M1 Kép a gépben
[m12]

A sorozatok

M14 Kép a gépben
[m14]

Intertextualitás

M16 Kép a gépben
[m16]

A reklámok

M18 Kép a gépben
[m18]

A közösségi média kora – a részvétel kultúrája

Filmkultúra témakörök

F1 Kép a gépben
[f1]

A képrögzítés alapjai és jellemzői

F3 Kép a gépben
[f3]

A technikai kép

F5 Kép a gépben
[f5]

A plánokról és a beállításról

F7 Kép a gépben
[f7]

Tónusok és színek

F9 Kép a gépben
[f9]

Montázsfajták

F11 Kép a gépben
[f11]

A filmes szerepjáték és a sztárok

F13 Kép a gépben
[f13]

A mozgóképi alkotások rendszerezése

F15 Kép a gépben
[f15]

A némafilmművészet

F17 Kép a gépben
[f17]

Tendenciák a kortárs filmművészetben

F2 Kép a gépben
[f2]

A fotográfia feltalálása és a mozi születése

F4 Kép a gépben
[F4]

A mozgóképi látvány megszervezése

F6 Kép a gépben
[f6]

A kameramozgások

F8 Kép a gépben
[f8]

A montázs szerepe a mozgóképen

F10 Kép a gépben
[f10]

A film hangja

F12 Kép a gépben
[f12]

A mozgóképi elbeszélés sajátosságai

F14 Kép a gépben
[f14]

A filmműfaj jellegzetességei

F16 Kép a gépben
[f16]

Realizmusból posztmodernbe

F18 Kép a gépben
[f18]

A magyar film történetének vázlata